Perfection in protectionCorrosie onder isolatie (COI)

Mobiel-blockIn de petrochemie en procesindustrie is in toenemende mate het fenomeen Corrosie onder Isolatie, ook wel COI of CUI genoemd, een zeer belangrijk aandachtspunt. Corrosie onder Isolatie is één van de meest bekende en omvangrijke faalmechanismen in de petrochemie en procesindustrie, wat kan leiden tot abrupte storingen van systemen, hoge kosten voor onderhoud en ongeplande stilstanden van assets.

Corrosie onder isolatie ontstaat in een bepaalde temperatuursrange, waarbij tussen de procesleiding of -constructie en de isolatiebeplating een zeer agressief milieu wordt gevormd, waarbij heel snel ernstige corrosie kan optreden.

Cuijpers Services BV heeft veel ervaring in het uitvoeren van zogenaamde Corrosie onder Isolatie projecten.

Gezamenlijk met onze klanten overleggen we de omvang en inhoud van onze werkzaamheden, stemmen we onderling strak af met overige relevante disciplines als steigerbouw, isoleren, tracing en werktuigbouw en bepalen we in overleg de mogelijkheden welke conserveringsmethode per project of systeem dient te worden toegepast en het tijdsplan. De conserveringsmethode kan zijn conventioneel stralen en coaten, maar ook TSA, TZA en zelfs bandaleren.