Perfection in protectionVeiligheid & kwaliteit

Veiligheid
Al onze medewerkers zijn in het bezit van BVCA. Alle leidinggevende medewerkers zijn VOL-VCA gecertificeerd. Verder is Cuijpers Services BV gecertificeerd volgens de VCA** 2008/5.1

VCA**
Veiligheidschecklist voor Aannemers – Model voor de certificering van het VGM-beheersysteem van aannemers.
Download hier ons VCA-certificaat en de bijbehorende VCA appendix.

Ook is Cuijpers Services BV aangesloten bij de S.I.R. (Stichting Industrieel reinigen)
Intentieverklaring – Doelstellingen en richtlijnen van de SIR.

 

logo-sir

Kwaliteit
Cuijpers Services BV is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 Kwaliteitssysteem – Model voor kwaliteitswaarborg bij het vervaardigen, installeren en de nazorg. Download hier ons ISO-certificaat en de bijbehorende appendix.

Cuijpers Services BV is lid van de Vereniging ION (Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland), de brancheorganisatie voor de oppervlaktebehandelende industrie.

Opleiding en training

Cuijpers Services BV hecht er waarde aan dat haar medewerkers in voldoende mate bekwaam zijn om de werkzaamheden vakkundig te kunnen uitvoeren en het materieel te kunnen bedienen. Om dit te realiseren ontwikkelt onze afdeling HRM jaarlijks opleidingsrogramma’s.

Zo zijn er een aantal medewerkers gecertificeerd voor vakbekwaamheid als Verfspuiter 1 en Straler 1, conform het TUV Rheinland Quality regelement voor persoonscertificatie. Het examen is afgenomen door het Examenbureau Industriële Applicatietechnieken V-ION te Nieuwegein.

U kunt er op vertrouwen dat onze medewerkers de juiste vaardigheden bezitten om de werkzaamheden volgens de hoogste normen en kwaliteitseisen te kunnen uit te voeren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / MVO
Cuijpers Services BV hecht er veel waarde aan om het milieu maximaal te ontzien en  milieuvriendelijk te werken. In basis wordt er gewerkt met de meest milieuvriendelijke producten en wordt recycling van straalgrit waar mogelijk toegepast.

Het door ons geproduceerde afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd door gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven.

Uitgangspunt van onze onderneming is om bij het uitvoeren van onze werkzaamheden de milieubelasting en de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Kwaliteitscontrole

Cuijpers Services BV beschikt door haar jarenlange ervaring over veel kennis en praktijkervaring om klanten deskundig te informeren en te adviseren over conserveringssystemen en hun geschiktheid voor een specifieke toepassing.

Tevens beschikken wij over een eigen QAQC afdeling waarbij kwaliteitscontroleurs met relevante en benodigde test- en meetapparatuur dagelijks de condities en de kwaliteit  bewaken tijdens de werkzaamheden off- en onsite. Ze worden hierbij ondersteund door een specifiek softwaresysteem waarmee de klant, indien gewenst, via een kwaliteitsrapport op een overzichtelijk wijze een rapportage wordt verstrekt van laagdiktes en overige kwaliteitsparameters van een uitgevoerd werk.

Optimale kwaliteitscontrole met moderne meetmiddelen.


Keuringen
Voor een optimale uitvoering van de werkzaamheden is het van belang dat het materieel goed wordt onderhouden en regelmatig wordt gekeurd. Zo wordt ons elektrisch gereedschap jaarlijks volgens NEN 3140 norm geïnspecteerd. De keuringen worden zowel intern als extern uitgevoerd.