Perfection in protectionGlasparelstralen

Glasparelstralen is een bijzondere straaltechniek waarbij glazen kogeltjes (glasparels) met behulp van perslucht op een bewerkingsoppervlakte worden geschoten. Door deze techniek ontstaat in het oppervlakte koudedeformatie waardoor een gladder en harder oppervlak wordt gerealiseerd. Gebruikt men in plaats van pareltjes kleine stukjes glas, dan wordt het oppervlakte gereinigd en laten vuilresten los.

Belangrijk is dat alvorens een voorwerp wordt geglaspareld, het oppervlak goed is gereinigd om vuilopsluiting te voorkomen.

Glasparelstralen wordt voornamelijk op RVS, aluminium en andere zachtere materialen  toegepast wanneer men eisen stelt aan een lage ruwheid en een fraai visueel uiterlijk.

Cuijpers Services beschikt over een eigen glasparelstraalinstallatie en informeert u graag over de technische mogelijkheden.