Perfection in protectionHD-waterreinigen

Cuijpers Services BV heeft de expertise en het materieel om ondergronden en objecten te reinigen met water onder extreem hoge druk (ook wel bekend als hoge druk waterstralen).

De druk van het water kan variëren van 500 tot zelfs 2500 bar. Hogedrukwaterstraaltechniek biedt een goede reinigende werking. Onze HD-waterstraaltechniek kunnen we mobiel inzetten waardoor we instaat zijn op elke bereikbare locatie deze reinigingsmethode toe te passen. Innovatief is dat Cuijpers Services BV het afvalwater ter plaatse met een speciale waterreiningsinstallatie kan behandelen en zodanig reinigen dat er slechts in beperkte mate afvalstoffen resteren en hierdoor veel kosten voor afvoer en verwerking van afvalwater voorkomt.

Toepassingsgebied:

  • Verwijderen van wegmarkering
  • Verwijderen van coatingproducten op stalen brugdekken
  • Voorbehandelen / reinigen van tankbodems
  • Inwendig reinigen van leidingen
  • Ook het spuiten met de lans behoort tot de mogelijkheden

 

Hogedrukwaterstralen
Vacuümstralen wegmarkering.

Hogedrukwaterstralen
Verwijderen bituumlaag (coating) brugdek 30.000 m².

Hogedrukwaterreinigen
Verwijderen afdichtingskit tankwand.

Hogedrukwaterstralen
Ontblazen van 120 zuigerslangen (chroomblaasjes)computergestuurd.