Perfection in protectionBandaleren

Naast de mogelijkheden om leidingsystemen en apparaten te conserveren met de conventionele technieken (stralen, coaten en TSA) komen er steeds meer bandagemethoden (ook wel wrappingmethoden genoemd) op de markt.

De bandage methoden zijn gebaseerd op de methode dat na een grondige voorbehandeling als stralen of machinaal borstelen, in plaats van een coating systeem, het voorwerp wordt ingewikkeld met een bitumen of kunststofband. Hierdoor vindt afsluiting van zuurstof plaats waardoor corrosie onmogelijk is.

De volgende bandage methodes worden door Cuijpers Services BV verwerkt;

  • Densoleen (“Densoleren”)
  • Henkel
  • Stopaq

Diverse van onze industriële schilders zijn opgeleid voor het verwerken van zgn. Densoleen® bandages ter bescherming van leidingen. Hiermee is ons bedrijf officieel gecertificeerd voor het uitvoeren van deze techniek.

Deze dient ter bescherming van boven- én ondergrondse stalen leidingen, T-stukken, bochten, hulpstukken, compensatoren, koppelingen, flenzen en afsluiters en de daarop aanwezige lasrupsen tegen mechanische aantasting, en div. chemische en biologische invloeden zoals water en damp, verdunde zuren en logen, zoutoplossingen, alcoholen, schimmelvorming en bodembacteriën. Verder dient het ter afwerking van de isolatie op koelleidingen en warme leidingen.

Stopaq is vergelijkbaar met Densoleen, met het verschil dat dit een visceuze kunststof is terwijl Densoleen bitumeus is. Stopaq blijft zacht, stoot water af, repareert zichzelf bij een scheurtje of beschadiging  en belast niet het milieu. Stopaq sluit staal ook prima af van de buitenlucht, is eenvoudig zowel onder- als bovengronds aan te brengen en wordt in toenemende mate gebruikt bij de Corrosie Onder Isolatie projecten gezien de levensduurgaranties.

Henkel wordt specifiek toegepast om leidingsystemen tijdelijk af te dichten van een lekkage die op een later moment dient te worden gerepareerd bij een stilstand van de asset.