Perfection in protectionReferentieprojecten

Uitvoeren van een Corrosie onder isolatie – wrapping project (Stopaq)

Het met regelmaat werken onder strenge kwaliteitseisen

Inwendig stralen en coaten van caissons, buizen en pijpen

Stralen staalconstructie/bootlanding op reinheid SA3

Stralen en conserveren van Jacket staalconstructie

Mobiele straalwerkzaamheden in een tank

Grote staalconstructies gestraald en gecoat

Watersnij project bij een turnaround van een raffinaderij.

Reparatie drijvend (floating) tankdak