Perfection in protectionReferentieprojecten

Vakmanschap in conservering voor de petrochemie

Uitvoeren van een Corrosie onder isolatie – wrapping project (Stopaq)

Het met regelmaat werken onder strenge kwaliteitseisen

Inwendig stralen en coaten van caissons, buizen en pijpen

Stralen staalconstructie/bootlanding op reinheid SA3

Stralen en conserveren van Jacket staalconstructie

Mobiele straalwerkzaamheden in een tank

Grote staalconstructies gestraald en gecoat

Watersnij project bij een turnaround van een raffinaderij.