Perfection in protectionReferentieprojecten

Recycle straaltechniek opslagtank Shell Pernis

Strak in de lak

Portaal van 56 meter lang tbv verkeersborden

Verwijderen van oude coating middels spider jet systeem

Conservering Elia Jacket

Uitvoeren van Corrosie onder Isolatie

Onderdeel turbine gestraald d.m.v. glasparelen

Straal- en schilderwerkzaamheden opslagtank van jet fuel

Stralen en coaten van Jacket Borwin 3