Perfection in protectionReferentieprojecten

Uitvoeren van Corrosie onder Isolatie

Onderdeel turbine gestraald d.m.v. glasparelen

Straal- en schilderwerkzaamheden opslagtank van jet fuel

Stralen en coaten van Jacket Borwin 3

Luifelconstructie liftkoker Parking Spiegel te Brussel

Hopper MB 202 voorzien van nieuwe coating

Vakmanschap in conservering voor de petrochemie

Uitvoeren van een Corrosie onder isolatie – wrapping project (Stopaq)

Het met regelmaat werken onder strenge kwaliteitseisen