Perfection in protectionAlgemene voorwaarden

In alle gevallen waarbij wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten, de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

Download de Metaalunievoorwaarden 2014.